POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Samouczek obliczeń w oparciu o współczynnik Wilks'a

 

   
 
Zawartość:

Prezentowane poniżej przykłady pozwolą w bardzo szybkim czasie nauczyć się operowania skryptem do obliczeń w oparciu o współczynnik Wilks'a ze strony głównej.

  Obliczanie współczynnika Wilks'a

     Do poznania współczynnika Wilks'a wystarczy wpisać w polu Wynik  wartość "1" (jeden). Wówczas współczynnik odnaleziony dla wartości wagi wprowadzonej w pole Waga będzie mnożony razy 1 i po naciśnięciu klawisza Przelicz w polu Wilks pojawi się  współczynnik. 

Przykład 1:
Uzyskać współczynnik Wilks'a dla zawodnika wagi 74,1 kg:
 

Wprowadzenie danych
dla mężczyzny
WynikWspółczynnik Wilks'a wynosi 0,7186.

Przykład 2:
Uzyskać współczynnik Wilks'a dla wagi 74,12 kg dla kobiety.
Ten przykład pokazuje szersze możliwości mojego skryptu. W pole Waga wprowadzamy wartość 74,12, w pole Wynik wartość jednostkową i zaznaczamy "ptaszkiem" pole kobieta. Po naciśnięciu na klawisz Przelicz otrzymamy w polu Wilks szukaną wartość współczynnika.
 

Wprowadzenie danych
dla kobiety
Wynik  Współczynnik Wilks'a wyniósł 0,95726.
 

Przykład 3:
O ile niższy jest współczynnik Wilks'a dla wagi 74,12 kobiet od współczynnika dla wagi 74,1?
Współczynnik dla wagi 74,12 już został odnaleziony w poprzednim przykładzie. Teraz wystarczy wprowadzić w pole Waga wartość 74,2, usuwając przy tym wartość z pola Wilks.
 

Wprowadzenie danych
dla kobiety
Wynik  Współczynnik Wilks'a wyniósł 0,9579 zatem różnica pomiędzy współczynnikami wyniosła: 0,9579 - 0,95726 = 0,00064.

  Obliczanie punktów Wilks'a

     Jest to obliczenie klasyczne, spotykane na wielu stronach poświęconych trójbojowi: podaje się wagę ciała i wynik, po naciśnięciu klawisza Przelicz otrzymuje się ilość punktów Wilks'a. W przypadku liczenia punktów Wilks'a zaznacza się pole kobieta.Takie klasyczne obliczenie prezentuje przykład 4. Przykład 5i ujawnia możliwości mojego skryptu - podaje dokładniejszy wynik.   

Przykład 4:
Uzyskać punkty Wilks'a dla zawodniczki ważącej 74,1 kg i wyciskającej 120 kg:
 

Wprowadzenie danych
dla kobiety
WynikZawodniczka uzyskała 114,948 punktów Wilks'a.

Przykład 5:
Uzyskać punkty Wilks'a dla zawodnika ważącego 75,83 kg i wyciskającego 162,5 kg
i porównać z zawodnikiem ważącym 74,11 kg i wyciskającego 160 kg:
 

Wprowadzenie danych
dla zawodnika 1
Wynik 

Wprowadzenie danych
dla zawodnika 2
Wynik  Zawodnik ważący 75,83 kg uzyskał o około 0,0024 punkta mniej. Wniosek - gdyby ważył o 10 g mniej uzyskałby wyższy wynik od rywala ważącego 74,11 kg. Sprawdzenie wniosku pozostawiam Czytelnikowi (-czce).
 

Przykład 5a:
Dla danych z przykładu 5 sprawdzić punkty Wilks'a, ale nie usuwając wygenerowanych punktów z pola Wilks. Czytelnik lub Czytelniczka może tego dokonać samodzielnie i sprawdzić efekt zmiany jedynie w polach Waga i Wynik z pozostawianiem zawartości pola Wilks.

  Obliczanie wyniku

     
Przykład 6:
Walcząc o tytuł Mistrza Mistrzów musisz zaliczyć ciężar dający 520 pkt. Wilks'a. Ważysz 80 kg. Jaki musisz zrobić minimalny wynik aby uzyskać więcej niż 520 pkt?
Pole Wynik musi być w takim wypadku puste. Po wprowadzeniu pozostałych danych :
 

Wprowadzenie danych
dla mężczyzny
Wynikotrzymamy wynik 761,68 kg. Ponieważ w trójboju ciężar musi być podzielny przez 2,5 kg, a uzyskane punkty Wilks'a muszą być większe od wartości 520, więc wynik konieczny do zaliczenia to 762,5 kg.


Przykład 7:
Załóżmy, że prowadzisz Justynę Kozdryk na ostatnich ME w WL (2006). Jaki ciężar musi wycisnąć zawodniczka aby zdobyć tytuł Mistrzyni Mistrzyń, wiedząc, że jej rywalka, Anna Olsson ze Szwecji, już uzyskała 125 kg przy wadze ciała 55,50 kg? Justyna waży 42,5 kg:

Najpierw należy policzyć, ile dokładnie punktów uzyskała Anna Olson:
 

Wprowadzenie danych
dla Anny Olson
WynikObliczenia dla Justyny Kozdryk należy przeprowadzić dla dokładnie 148,1125 pkt.: 

Wprowadzenie danych
dla Justyny Kozdryk
WynikUzyskany wynik 102,84 kg należy zaokrąglić do najmniejszej wielokrotności 2,5 kg, ale wyższej od 102,5 kg. Zatem Justyna Kozdryk powinna wycisnąć 105 kg, aby być lepszą od Anny Olsson.

 

  Obliczanie wagi ciała

 Obliczając wagę ciała pole Waga musi pozostawać puste, podczas gdy pozostałe będą wypełnione danymi. Dla obliczania wagi kobiet należy zaznaczyć "ptaszkiem" pole kobieta.

Przykład 8:
Twój rywal zaliczył 460 punktów Wilks'a. Startujesz dopiero jutro i masz możliwość skorygowania swojej wagi ciała. Obecnie ważysz 82 kg i masz możliwość zbicia wagi. Wraz ze wzrostem zbijanej wagi spada ci wynik. Sprawdź jaką wagę powinieneś uzyskać dla spodziewanych wyników, tak aby wygrać punktowo ze swoim rywalem.
 

a) Najpierw policzymy jaki wynik trzeba uzyskać aby być lepszym z wagą 82,00 kg.

Wprowadzenie danych
dla mężczyzny
WynikPonieważ wynik 684,1166 nie jest podzielny przez 2,5 dlatego należy go podwyższyć do najbliższej wartości podzielnej bez reszty przez 2,5 - czyli do 685 kg. Ten wynik da przewagę punktową nad rywalem.

b) Sprawdźmy, jaką wagę trzeba mieć, aby przy wyniku 680 kg zdobyć więcej punktów.

Wprowadzenie danych
dla mężczyzny
WynikPo obliczeniu okazało się, że waga mniejsza niż 81,114 kg. Dla standardowej wagi o dokładności 100g wystarczy więc ważyć 81,14 kg by wskazanie wagi dało 81,1 kg.

c) Obniżmy wynik jeszcze o 5 kg i policzmy jaką trzeba mieć wagę by wygrać punktowo:

Wprowadzenie danych
dla mężczyzny
WynikDla standardowej wagi wystarczy mieć 80,24 kg, ponieważ minimalna waga ciała wynosi 80,276kg i będzie przez wagę zaokrąglona do wartości 80,3 kg.

d) Dla wyniku 670 kg uzyskamy wagę ciała minimalną:

Wprowadzenie danych
dla mężczyzny
Wynik79,24 kg dla wagi standardowej.

Mając te wyniki można przeanalizować swoje siły w zależności od wagi ciała i wymaganego wyniku:
- 82,00 kg i wynik 685 kg,
- 81,14 kg i wynik 680 kg,
- 80,24 kg i wynik 675 kg,
- 79,23 kg i wynik 670 kg. 
Z tego zestawienia widać, że jeśli redukcja wagi ciała o 2 kg wywoła zmniejszenie wyniku więcej niż o 10 kg, to jest nieopłacalna. Należy wówczas zastosować wariant o największym prawdopodobieństwie zajścia.


Przykład 9:
W przykładzie 7 z pewnością zauważyłeś (-aś), że zamiast uzyskać wynik większy o 0,25 kg trzeba go zwiększyć o 2,5 kg - do 105 kg. Ciężar 105 kg jest na pograniczu możliwości Justyny Kozdryk. A może łatwiej byłoby wcześniej utrzymać trochę niższą wagę ciała i wycisnąć 102,5 kg? Wówczas prawdopodobieństwo zaliczenia tego ciężaru byłoby dużo większe, a tym samym zwycięstwo nad rywalką. Pytanie kolejnego przykładu zatem sformułuję tak:   
Ile musiałaby ważyć Justyna Kozdryk aby wygrać z Anną Olsson ze Szwecji (przykład nr 7) wynikiem:|
a) 102,5 kg,
b) 100 kg?
Ponieważ sporo zależy od dokładności wskazań wagi, rozważ dodatkowo trzy warianty dokładności wagi elektronicznej:
I) do 100 g (jak na zawodach z przykładu)
II) do 50 g (bardzo częsty wariant),
III) do 10 g (rzadszy, ale czasami zdarzający się).  

 a) Z przykładu 6 wiemy, że Anna Olsson uzyskała 148,1125 pkt. Wilks'a. Jest to poziom odniesienia. Wprowadzamy te punkty do pola Wilks, a do pola Wynik wartość ciężaru 102,5 kg. Po naciśnięciu klawisza Przelicz pokaże się szukana wartość wagi ciała w polu Waga.

Wprowadzenie danych
dla kobiety
Wynik  Aby być lepszą od Anny Olsson nasza zawodniczka musi być lżejsza niż waga ciała uzyskana w wyniku obliczeń, a więc ważyć np. 42,222 kg. Uwzględniając dokładność wskazań wagi, na której zawodniczki były ważone, dla poszczególnych wariantów dokładności Justyna Kozdryk, aby być lepszą, musi mieć wykazaną w protokóle wagę:
I) 42,2. Ten wynik da wyliczona teoretycznie waga 42,222 kg, bo waga zaokrągli wskazanie do najbliższej wartości setek gramów. Tak więc Justyna w tym wariancie może maksymalnie ważyć tyle, ile waga zaokrągli w dół, nawet 42,49 kg!
II) Nadal 42,2. Ponieważ waga będzie zaokrąglać w dół do 42,2 kg ciężar ciała nawet 42,24, to taką wartość może przyjąć maksymalny ciężar zawodniczki.
III) 42,22 kg. Biorąc pod uwagę błąd zaokrąglenia wagi, Justyna Kozdryk, mogłaby ważyć 42,224, aby waga wskazała wartość potrzebną do zwycięstwa - 42,22 kg. 

b) Analogicznie do pkt. a) wprowadzamy w pole Wynik wartość 100 i klikamy przycisk Przelicz.

Wprowadzenie danych
dla kobiety
Wynik  Waga ciała pokazana w polu Waga jest dość niska jak na Justynę Kozdryk. Musiałaby zbić 2 kg, czyli prawie 5% wagi ciała, a więc liczyć się z widocznym spadkiem siły i widocznym spadkiem pomocy koszulki do wyciskania. Ten wariant nie byłby wykorzystany. Jednak przeanalizujmy wagę ciała w zależności od dokładności wskazań wagi.
I) Waga 40,54 pokaże wskazanie 40,50 dla dokładności 100 g.
II) Waga 40,52 pokaże wskazanie 40,50 dla dokładności 50 g.
III) Waga 40,514 pokaże wskazanie 40,50 dla dokładności 10 g.

Obliczanie wagi ciała i zakładanie spodziewanego spadku wyniku w stosunku do zakładanego wyniku rywala lub znanych punktów Wilks'a rywali z wcześniejszych dni startów może pomóc w wygranej. Taka właśnie, choć dużo szersza, symulacja komputerowa została zastosowana przez mnie w przeddzień startu Jarosława Olecha, mistrza świata w kat. 67,5 kg na Mistrzostwach Świata Seniorów w Trójboju Siłowym w Cape Town (RPA) w 2004 r. Znając wyniki z niższych kategorii, a zwłaszcza dwóch groźnych rywali z Rosji, Sergija Fedosienkę z kat. 52 kg i Ravila Kazakowa z kat. 60 kg, oraz zakładając wyniki rywali z wyższych kategorii, można było przyjąć plan działania zakładający wysokie prawdopodobieństwo wygrania. Dlatego waga ciała Jarka była maksymalna z możliwych. Choć wówczas Jarosław Olech zajął drugie miejsce w klasyfikacji Mistrza Mistrzów - Fedosienko zrobił wynik niespodziewanie wysoki - to wstępna symulacja wagi ciała i wyników pozwoliła lepiej wykorzystać możliwości rywalizacji Jarka na pomoście.

  Charakterystyka skryptu czyli bardziej teoretycznie o powyższych przykładach

     Posługiwanie się tabelą współczynników Wilks'a jest o tyle niewygodne, że dla danej wagi ciała trzeba odnaleźć wiersz odpowiedni dla całkowitej wagi ciała, np. 74 kg, a następnie przeciąć go kolumną odpowiadającą liczbie dziesiętnych części kg. Jeszcze trudniej porównywać dwóch lub więcej zawodników - wtedy ilość poszukiwań rośnie. A jeśli waga na zawodach pokazuje z dokładnością do 0,01 kg, np. 74,12? I trzeba porównać wyniki z zawodnikiem ważącym 83,97 kg? Wówczas trzeba wyliczyć rzeczywisty współczynnik poprzez interpolację liniową dwóch sąsiednich współczynników. A gdy chcemy wyliczyć wagę potrzebną do uzyskania konkretnej ilości punktów Wilks'a? Albo dokonywać symulacji dla różnych zawodników i zawodniczek? Wtedy sytuacja się komplikuje i bez kalkulatora ani rusz.

Skryptów wyliczających punkty Wilks'a jest masa w Internecie, jednak nie pozwalają one na obliczenia odbiegające od standardowych. Specjalnie nie napisałem, "zwyczajowych", bo coraz częściej stosowane są wagi elektroniczne z dokładnością 50 g lub 10 g, a więc dawniejsze "zwyczajowe" 100 g różnicy zmniejsza się, podobnie jak dokładniejsze robią się 
Obliczenia standardowe czynione są w oparciu o kilka założeń:
- waga ciała mężczyzn musi być z przedziału 40-205,9 kg;
- waga kobiet musi się zawierać w przedziale 40-150,9 kgl
- maksymalna dokładność wagi nie może przekraczać 100 g, czyli 0,1 kg;
- wylicza się tylko punkty Wilks'a.

Pisząc skrypt wykorzystany na stronie głównej niniejszej witryny poczyniłem kilka założeń:
- waga kobiet i mężczyzn musi być dowolna;
- wyliczenie współczynnika Wilks'a musi być możliwe dla dokładności oferowanej przez współczesne wagi;
- wyliczać można również wynik lub wagę ciała w zależności od danych;
- wykonywanie symulacji przedstartowych;
- obliczenia wykonywane są w oparciu o interpolację liniową współczynników pobranych z oficjalnie zatwierdzonej przez IPF tabeli współczynników Wilks'a. Ostatnie założenie wymaga wyjaśnienia. Współczynniki Wilks'a są dyskretnym odwzorowaniem wielomianu stopnia piątego. Zatem formalnie rzecz biorąc, interpolacja liniowa jest tylko uproszczeniem krzywej przebiegającej pomiędzy dwoma tabelarycznymi współczynnikami. (Dokładniej zjawisko omówiłem na stronie
Wyliczenie interpolacji liniowej). W tabelach współczynników Wilks'a upublicznionych w Internecie na oficjalnej stronie IPF znalazłem kilka błędnych wartości, odbiegających od krzywej tworzonej przez wielomian 5-tego stopnia. Prawdopodobnie powstały przez błędne zaokrąglenia wartości dokładniejszych. Wobec oficjalnie zatwierdzonych tabel z błędnymi wartościami, także używanymi do wyliczania punktów zawodników,  aby być w zgodzie z obowiązującymi współczynnikami - musiałem posłużyć się nimi i założyć uproszczenie poprzez interpolację liniową. Znalezione przez mnie różnice są niewielkie i najprawdopodobniej nie zaważą na wyborze Mistrza Mistrzów (nie piszę "Mistrzyni Mistrzyń", bo tabela kobiet nie zawiera błędów).

Stosownie do moich założeń można dość elastycznie poczyniać obliczenia bazujące na formule Wilks'a - w prosty sposób można obliczyć punkty dla praktycznie dowolnej wagi ciała, z jej praktycznie dowolną dokładnością i - co przydaje się przy symulacjach - wyliczać również dokładny wynik i wagę ciała. Tak wyliczony wynik celowo pozostawiłem niezaokrąglony do przepisowych 2,5 kg, gdyż w symulacjach dużą rolę odgrywa jego dokładna wartość, a przyjmowanie wartości zaokrąglonej dawałoby przekłamania w późniejszym zastosowaniu symulacji na starcie. Z tego samego powodu postąpiłem z wagą ciała. Tym bardziej, że zaimplementowana, stworzona przez mnie funkcja odwrotna do funkcji Wilks'a, pozwala na uzyskanie wagi ciała z bardzo dużą dokładnością (oczywiście w zakresie ograniczonym interpolacją liniową).

Charakterystyka skryptu ze strony głównej www.powerlifting.pl :
- dowolna, większa od zera waga ciała, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet;
- obliczanie współczynnika Wilks'a dla wagi ciała z dokładnością 0,1g;
- obliczanie standardowe - punkty Wilks'a;
- możliwość wyliczenia dokładnego wyniku dla zadanej wagi ciała i ilości punktów;
- możliwość obliczenia dokładnej wagi ciała dla podanego wyniku i zadanej ilości punktów Wilks'a. 

   

 
 

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2006-08-30